werkwijze

Werkwijze

Er wordt bij deze therapie gebruik gemaakt
van verschillende methoden:

Gestalttherapie
Psychosynthese
Jungiaanse psychologie                                                     
Bio-energetica
Creatieve therapieën
Methode Elisabeth Kübler-Ross


    
     Belangrijker echter dan deze methoden,
     is het samen zijn met de cliënt.
     Je alleen voelen met een probleem, of je hierin niet
     begrepen voelen, is vaak nog erger dan het
     probleem zelf.

     Sommige problemen moeten gewoon opgelost
     worden om te kunnen overleven.

     Maar problemen zijn tegelijkertijd mogelijkheden
     om verder te groeien in het proces van bewustzijn
     en zelfverwerkelijking.
 
    
We richten ons dan ook niet op het zo snel mogelijk wegwerken van een probleem,
maar we maken er in therapie een ervaring van.
Een leerervaring die we kunnen gebruiken op de verdere weg van ons levenspad. 


Ervaringsgerichte therapie werkt als volgt:          
het lichaam slaat emoties en trauma's op,
die vaak niet in gesprekstherapie worden aangesproken.
Door je te richten op het lichamelijke
gevoel, kan je hier weer contact mee maken
en vastzittende emoties verwerken.
Pas dan kan er geheeld worden.Elke therapie wordt voorafgegaan
door een intakegesprek.

27723 bezoekers (42913 hits) sinds 12-12-2013