visie

Transpersoonlijke psychotherapie
 
Transpersoonlijke psychotherapie gaat er van uit, dat de mens deel is van een groter geheel.
In ons leven maken we zo veel mee, dat we deze verbondenheid vaak niet meer goed kunnen voelen. Hierdoor kunnen we ons alleen voelen en onvervuld, niet meer heel.

Naast het werken in het hier en nu, werken we ook met het persoonlijk onbewuste en
het collectief onbewuste, waar we als mens allemaal mee in contact staan.

Transpersoonlijke therapie werkt problemen niet zo maar weg (want dan komt het probleem gewoon weer terug, misschien in een andere vorm) , de problemen zijn juist het werkmateriaal. Samen met de cliënt wordt gekeken wat het probleem te zeggen heeft.
Het is een soort boodschapper en als we hier naar luisteren, helpt het ons verder op ons levenspad.
Je kan het vergelijken met het rode lampje in de auto, dat gaat branden als er iets niet goed zit. Dat gooien we er toch ook niet uit en rijden dan gewoon verder?
 
We komen allemaal hobbels tegen op onze weg, we kunnen echter zelf kiezen wat we daarmee doen.
Als je ze leert zien als lessen op je pad, durf je ze gemakkelijker aan te gaan.

Transpersoonlijke therapie is lichaams- en ervaringsgericht.
Het werkt vanuit aandachtig aanwezig zijn zonder oordeel, maar met respect en liefde voor alles wat zich aandient.
Bewustwording is de eerste belangrijke stap in het groeiproces.

        

   Een Chinees spreekwoord luidt: 
 ´Elke steen die je op je pad laat liggen, daar struikelen je kinderen over.´

27724 bezoekers (42914 hits) sinds 12-12-2013